Synthetic Soft Rug

 •  
  • Safavieh Flokati Shag Blair Rug - 2' x 8'
 •  
  • Safavieh Flokati Shag Aspen Rug - 5-1/4' x 7-1/2'
  Pricing
  $136.95 - $277.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Ismene Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
  Rating
 • Customer Pick 
  • Safavieh Monaco Arabella Rug - 5'-1" x 7'7"
  Pricing
  $34.95 - $829.95 or FlexPay available
  Rating
 •  
  • Safavieh Monaco Hermione Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $34.95 - $829.95
  Rating
 •  
  • Safavieh Baldwin Elira 5'-1" X 7'-6" Rug
  Pricing
  $54.95 - $339.95
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Medora Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Sparta Shag Arista Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $145.95 or 5 payments of $29.19
 •  
  • Safavieh Aria Madeleine Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $72.95 - $489.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Gypsy Shag Maren Rug - 6' x 9'
  Pricing
  $225.95 or 5 payments of $45.19
  Note:
  Only 5 left
 •  
  • Safavieh Gypsy Shag Maren Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $158.95 or 5 payments of $31.79
  Note:
  Only 16 left
 •  
  • Safavieh Courtyard Gillian 2' x 3'7" Rug
  Pricing
  $17.95 or 2 payments of $8.98
 •  
  • Safavieh Courtyard Gillian 6'7" x 6'7" Round Rug
  Pricing
  $109.95 or 2 payments of $54.98
  Rating
 •  
  • Safavieh Courtyard Gillian 5'3" x 5'3" Round Rug
  Pricing
  $69.95 or 2 payments of $34.98
  Rating
 •  
  • Safavieh Courtyard Gillian 2'7" x 5' Rug
  Pricing
  $29.95 or 2 payments of $14.98
  Rating
 •  
  • Safavieh Courtyard Gillian 4' x 5'7" Rug
  Pricing
  $49.95 or 2 payments of $24.98
 •  
  • Safavieh Monaco Petunia Rug - 5' x 5' Square
  Pricing
  $94.95 or 2 payments of $47.48
 •  
  • Safavieh Gypsy Shag Maren Rug - 9' x 12'
  Pricing
  $450.95 or 5 payments of $90.19
  Note:
  Only 9 left
 •  
  • Safavieh Gypsy Shag Maren Rug - 6'7" x 6'7" Square
  Pricing
  $180.95 or 5 payments of $36.19
  Note:
  Only 8 left
 •  
  • Safavieh Courtyard Gillian 6'7" x 9-1/2' Rug
  Pricing
  $139.95 or 2 payments of $69.98
  Rating
 •  
  • Safavieh Courtyard Gillian 2-1/4' x 10' Rug
  Pricing
  $49.95 or 2 payments of $24.98
 •  
  • Safavieh Monaco Marietta Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $34.95 - $829.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh California Shag Marin Rug - 5-1/4' x 7-1/2'
  Pricing
  $44.95 - $389.95
 •  
  • Safavieh Monaco Marjorie Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $34.95 - $829.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Polar Shag Luna Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $529.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Amsterdam Yara Rug - 4' x 6'
  Pricing
  $24.95 - $249.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Luxe Shag Nova Rug - 5' x 8'
  Pricing
  $34.95 - $604.95
 •  
  • Safavieh Monaco Ariana Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $59.95 - $629.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Monaco Petunia Rug - 8' x 10'
  Pricing
  $34.95 - $829.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Monaco Katie Rug - 4' x 5'7"
  Pricing
  $34.95 - $419.95
 •  
  • Safavieh Gypsy Shag Aja Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $62.95 - $450.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Helena Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Thea Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Calista Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Monaco Alice Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $59.95 - $629.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Amsterdam Dale Rug - 5'-1" x 7-1/2'
  Pricing
  $34.95 - $244.95
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Anya Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $49.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Monaco Angelina Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $59.95 - $539.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Monaco Ariana Rug - 2'2" x 8'
  Pricing
  $34.95 - $184.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Sparta Shag Angela Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $58.95 - $305.95
 •  
  • Safavieh Baldwin Raiza Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $339.95
 •  
  • Safavieh Baldwin Dharma 5'-1" X 7'-6" Rug
  Pricing
  $54.95 - $339.95
  Rating
 •  
  • Safavieh Baldwin Tavi Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $339.95
 •  
  • Safavieh Baldwin Mirella Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $339.95
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Petra Rug - 2-1/4' x 8'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Gypsy Shag Ireen Rug - 2-1/4' x 8'
  Pricing
  $62.95 - $450.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Athena Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Gypsy Shag Ivanie Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $62.95 - $450.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Lilo Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Baia Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Tania Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Baldwin Cressida Rug - 5'-1" x 7'-6"
  Pricing
  $54.95 - $339.95
 •  
  • Safavieh Baldwin Alma Rug - 5'x7'
  Pricing
  $54.95 - $339.95
 •  
  • Safavieh Amsterdam Marysa Rug - 5'-1" x 7-1/2'
  Pricing
  $34.95 - $244.95
  Rating
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Amerie Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $279.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Dalia Rug - 2-1/4' x 8'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Monaco Astoria Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $59.95 - $419.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Marena Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Baldwin Sylvana Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $339.95
 •  
  • Safavieh Amsterdam Skyla Rug - 5'-1" x 7-1/2'
  Pricing
  $34.95 - $99.95