Safavieh Shag Square Rug

  • Safavieh Shag SG452 3'3" x 5'3" Rug
 

$54.95 - $323.95
(3)
Note:
Free Shipping
  • Safavieh Berber Shag Emira Rug - 5'1" x 5'1" Square
 

$89.95 or 2 payments of $44.98
Note:
Free Shipping
  • Safavieh Berber Shag Farida Rug - 5'1" x 5'1" Square

$89.95 or 2 payments of $44.98
Note:
Free Shipping
  • Safavieh Berber Shag Jaeda Rug - 5'1" x 5'1" Square

$89.95 or 2 payments of $44.98
Note:
Free Shipping
Customer Pick
  • Safavieh Shag SG455 8' x 10' Rug

$64.95 - $299.95
(12)
Note:
Free Shipping
Customer Pick
  • Safavieh Shag SG454 6'7" Round Rug
 

$54.95 - $323.95
(5)
Note:
Free Shipping
  • Safavieh Leather Shag LSG511 2'3" x 4' Rug
 

$25.95 - $299.95
(4)
Note:
Free Shipping
  • Safavieh Athens Shag Zoe Area Rug - 5'-1" x 7'-6"

$35.95 - $359.95
(3)
Note:
Free Shipping
Customer Pick
  • Safavieh Florida Shag Lucy Area Rug - 5' 3" x 7' 6"

$39.95 - $579.95
(10)
Note:
Free Shipping